Dra. Sriani

Dra. Sriani

Guru Bid. Studi Akidah Akhlak

Tempat/Tanggal Lahir   : Medan, 17 Juli 1963

Alamat                               : JL. Buku No. 9

Pesan                                 : Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu

Motto                                 : " Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.