Reza Prabudi M.Pd.I

Reza Prabudi M.Pd.I

Guru Bid. Studi Akidah Akhlak

TTL        : Sei-Simujur, 17 Juli 1984.

Alamat  : Dusun 4 Desa Klambir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

Pesan    : Berbuat baiklah kepada ayah & ibu mu.

Moto     : "Hidup bukanlah perlombaan tetapi perjuangan."