Syahrizal, S.Ag, S.Pd.I

Syahrizal, S.Ag, S.Pd.I

Guru Bid. Studi Bahasa Arab

Tempat/Tanggal Lahir  : Medan, 26 Januari 1974

Alamat                              : JL. Pertiwi No. 51 F

Pesan                                : Jadikanlah ibadahmu sebagai penggerak niat yang ikhlas agar

                                             mendapat keridhaan dari Allah

Motto                                : " Do’a merupakan kunci ibadah bagi setiap orang beriman."